Velkommen til Grimstad Håndverk- og Industriforening

Foreningens formål er å ivareta medlemmenes faglige, økonomiske og sosiale interesser og virke for fremme av disse i næringsliv og samfunn, samt hevde medlemmenes interesser overfor de lokale myndigheter.

Foreningen skal arbeide for kollegial forståelse og samhold blant medlemmene, foreningen er partipolitisk nøytral og befatter seg ikke med spørsmål av arbeids-, lønns- og tariffrettslig art.

Det er pr 09.10.2018, er det 69 bedrifter og privatpersoner som er medlem i Grimstad Håndverk- og Industriforening.

1848-2024 © Grimstad Håndverk- og Industriforening