Årsmøte 2019

Fredag 22. mars hadde Grimstad Håndverk og Industriforening sitt 171 ordinære årsmøte

Vi hadde besøk av Byggmester Robert Ruud som fortalte om utbyggingen i Skjeviga og planene for utbygging på Torskeholmen. Tusen takk for fint foredrag og spennende planener.

Det var møtt frem 25 medlemmer til årets generalforsamling og formann Preben Jensen ønsket forsamlingen velkommen. Ingen hadde noen bemerkninger til innkalling eller sakslisten. Årsberetningen og regnskap viser at foreningen har en sunn og god økonomi og et møteprogram som er tilpasset travle håndverkere. Det er pr.01.01.2018, 69 medlemmer i GHIF. Formannen kunne på årsmøte dele ut diplom og merke til 6 av deltakerne for 25 års medlemskap i Grimstad Håndverk- og Industriforening. PÅ bildet under ser dere fre venstre Byggmester Alfred Wroldsen, kjølemontør Odd Emil Skjeggedal, Helge Syvertsen fra Agder Økonomi, Urmaker Asbjørn Holvik, Frisørmester Aud Doris Andreassen, Bakermester Jon Sam Berg og formann Preben Jensen som overrakte diplomer og merke. Ytterligere fire har vært medlem i 25 år , men kunne ikke komme på årsmøte. Dette er Byggmester Rune Åsmund Valborgland, Gullsmed Mark Thomas Radh, Inge Mollestad fra Holvik Transport og Geir Atle Ås fra Industritre. Gratulerer til alle sammen.

Valget fikk vi ikke gjennomført. Det var ikke lett å finne en som ville overta kjedet og klubba etter Preben Jensen. Valget ble derfor utsatt og det vil bli et ekstraordinært årsmøte onsdag 22. mai for å få valgt formann og øvrige styret.

Etter årsmøte fikk vi servert fiskesuppe, levert av Tonje Pettersen fra Herlighed. Nydelig god suppe.


1848-2024 © Grimstad Håndverk- og Industriforening