Årsmøte i Grimstad Håndverk- og Industriforening

Fredag 16.mars kl. 18.30 avholder Grimstad Håndverk- og Industriforening sitt 170. ordinære årsmøte i våre lokaler i Storgaten 17, 3. etg. Alle medlemmer er hjertelig velkommen. Det serveres mat etter årsmøte, så dere som ønsker dette må melde seg på . ring 992 62 065 eller send en mail: ghif@ghif.no  Vi får besøk av advokat Arnfinn Jensen fra NHO, Vi skal inballotere nye medlemmer og det skal deles ut medalje og diplom for 25 års medelemskap.

Saker som vil bli tatt opp:

  • Godkjenning av innkalling
  • Valg av referent og to medlemmer til å underskrive protokoll
  • Beretning fra styret om foreningens virksomhet i 2017
  • Regnskap og revisors beretning
  • Budsjett 2018
  • Valg