Ekstraordinært årsmøte i Grimstad Håndverk- og Industriforening

Torsdag 23. mai avholdt Grimstad Håndverk- og Industriforening ekstraordinært årsmøte. Dagsorden var valg. Alle valgene ble gjort enstemmig.

Ny formann etter Preben Jensen ble Morten Sten Jacobsen. Morten er daglig leder i Byggfirmaet Grimstad Tømrerservice. Nye styremedlemmer ble Vidag Igland (gjenvalg) og Kjell Solheim som driver Agder Eiendomservice AS. Ut av styret går Preben Jensen og Asbjørn Holvik.

En hyggelig kveld med godt gjennomført valg.

Nyvalgt formann Morten Sten Jacobsen i midten. Fra venstre Asbjørn Holvik og til høyre Preben Jensen
Byggmester Rune Åsmund Valborgland fikk diplom og merke for 25 års medlemskap overakt av avtroppende formann Preben Jensen

Formann Morten Sten Jacobsen forsyner seg av kake levert av Tonje Pettersen fra Herlighed
1848-2024 © Grimstad Håndverk- og Industriforening