Kontakt oss

Daglig leder
Kjell Ivar Jensen
Tlf.: 992 62 065
E-post: ghif@ghif.no

Styret i GHIF

VervNavnE-post
FormannPreben Jensenpreben@aei.no
StyremedlemSiv Renate Hagasrh@steinmoenas.no
StyremedlemJohan Fredrik Lehlandjohan.fredrik.lehland@norgeshus.no
StyremedlemAsbjørn Holvikholvik@interoptik.no
StyremedlemVidar Igland
StyremedlemRoy Woxholtrw@bjarnes.no
VaramedlemKenneth Sørvågpost@nilsen-vvs.no
VaramedlemInge Bjarne Pedereseneidebyggas@norgeshus.no