Om oss

Foreningen ble stiftet 30. Desember 1848.

I 1839 vedtok stortinget å oppheve laugsvesenet. Håndverkere rundt om i landet dannet i årene som fulgte foreninger som kunne ta vare på deres interesser ovenfor myndighetene og andre, og den 30. desember 1848 ble Grimstad Håndverkforening dannet.

I Grimstad var det mange håndverkere på denne tiden. Av de 47 skip som hørte hjemme i Grimstad, var 45 bygget nettopp i Grimstad.

Håndverksforeningen startet i 1849 lærlingskole, dette var i begynnelsen en «søndagsskole for de unge drenge». På det 125. årsmøte, 26. Mars 1974, ble industrien invitert til å søke medlemskap. Navnet på foreningen ble da forandret til: Grimstad Håndverk- og Industriforening.

1848-2024 © Grimstad Håndverk- og Industriforening