Tidliger formann Gunvald Øygarden er død

En «kjempe» er gått bort

Gunvald Øygarden født 02.06.45, gikk bort torsdag 11 januar 2018 etter lang tids sykdom.

Gunvald hadde da vært medlem i Grimstad Håndverk- og Industriforening siden 1993. Han satt i styret i foreningen fra 1996 og var viseformann frem til 2000 da han ble formann i foreningen.

Gunvald var formann frem til 2005.

Gunvald Øygarden fikk utrettet mye for foreningen i hans formannstid. Gjennom jobben hans ved Sørlandets Tekniske Fagskole fikk medlemmene i GHIF tilbud om faglige kurs. Han sto også for ombygging av Håndverkergården, slik at det ble en ny leilighet i 2. etg.

Gunvald Øygarden var en faglig dyktig og avholdt person som vil bli dypt savnet.

Grimstad Håndverk- og Industriforening lyser fred over hans minne.

 

1848-2024 © Grimstad Håndverk- og Industriforening